Lipoedeem en zwangerschap

Heeft de zwangerschap invloed op het lipoedeem?

 

Zwangerschap - een opwindende tijd, die voor vrouwen ook met hormonale schommelingen geassocieerd wordt. Veel patiënten met lipoedeem vragen zich dan af: zal de aandoening erger worden als gevolg van de zwangerschap? Kan ik de therapie voortzetten? Zal mijn dochter het ook krijgen? We willen deze vragen beantwoorden.

De oorzaken van lipoedeem zijn niet voldoende duidelijk. Omdat echter overwegend vrouwen getroffen worden, neemt men aan dat vrouwelijke hormonen met deze vetverdelingsstoornis te maken hebben. Vaak zijn het de fasen van hormonale verandering, zoals de puberteit, de menopauze of zelfs een zwangerschap, tijdens welke de aandoening optreedt. Het thema gezinsplanning is dan ook altijd met veel bezorgde vrouwelijke patiënten verbonden.

 

Hormonen tijdens de zwangerschap

Tijdens de zwangerschap verandert de hormoonhuishouding in het vrouwelijk lichaam. De hormonen oestrogeen, progesteron en humaan choriongonadotrofine (HCG) zorgen ervoor dat het lichaam zich aanpast aan de behoeften van de baby en zich klaarmaakt voor de geboorte/bevalling. Dit kan de typische symptomen van lipoedeem, zoals pijn of zware benen, doen toenemen. Een verergering van de symptomen hoeft niet al bij de eerste baby, maar kan ook pas bij een tweede of derde zwangerschap optreden. Maar niet voor alle lipoedeem patiënten betekent de hormonale verandering tegelijkertijd dat de symptomen erger worden: alles kan, niets hoeft! 

 

Viele Lipödem-Patientinnen machen sich Sorgen, dass sich die Erkrankung in der Schwangerschaft verschlimmern könnte.
Veel patiënten met lipoedeem maken zich zorgen dat de toestand tijdens de zwangerschap verergert.

Manuele lymfedrainage tijdens de zwangerschap

In principe kan de Complexe Fysische Ontstuwingstherapie (CFO) tijdens de zwangerschap worden voortgezet, maar altijd in overleg met de behandelend gynaecoloog en afhankelijk van de toestand van de zwangere vrouw. Een diepe lymfedrainage in het abdominale - of bekkengebied moet echter vermeden worden, vooral in het begin van de zwangerschap. Dit om de foetus niet in gevaar te brengen.

 

Compressie tijdens de zwangerschap

Zelfs tijdens de zwangerschap moet de compressietherapie, bijvoorbeeld met Lastofa Forte of met Lastofa Extra, consequent voortgezet worden om verdere verspreiding van het oedeem te voorkomen en klachten te verlichten. Of er kousen of panty’s voorgeschreven worden, hangt af van het aangedane lichaamsdeel en de persoonlijke situatie van de patiënte. Verschillende uitvoeringen zijn mogelijk:

  • panty met zwangerschapsbroek (AT/U): het broekgedeelte is soepeler en drukt niet op de buik. Daarnaast kan het broekje met de veranderende omvang "meegroeien"
  • panty met een open buik: de panty wordt door een elastische band in de taille opgehouden
  • dijkousen (AG): als er AG-kousen gekozen worden, dan is de maatvoering natuurlijk onafhankelijk van de veranderende buikomvang
  • meerdelige uitvoering: dijkousen (AG) of kniekousen (AD) kunnen gecombineerd worden met een zwangerschapsbroek in Bermuda- of wielrennersuitvoering

 

Eine Weiterführung der Therapie ist auch während der Schwangerschaft möglich – immer in Absprache mit dem behandelnden Arzt.
Een voortzetting van de therapie is ook tijdens de zwangerschap mogelijk - altijd in overleg met de behandelend arts.

Is het lipoedeem erfelijk?

Omdat vaak moeder, oma of andere familieleden getroffen worden, is het waarschijnlijk dat het lipoedeem een erfelijke component heeft. Zoals bij andere aandoeningen met een familiaire belasting, zijn veel patiënten bang dat ze het lipoedeem aan dochters doorgeven. Er zijn zelfs patiënten die daarom besluiten geen kinderen te krijgen. Nogmaals, absolute uitspraken zijn niet mogelijk!  

 

Liposuctie en zwangerschap

Vetafzuiging (liposuctie) is volgens de huidige stand van de wetenschap de enige manier om de zieke vetcellen te verwijderen. Veel patiënten vragen zich af wanneer het juiste moment voor liposuctie is: voor of na de zwangerschap? Aangezien een toename van de symptomen tijdens de zwangerschap niet kan worden uitgesloten, bevelen veel artsen liposuctie vóór de kinderplanning aan. Bovendien is het zo dat hoe minder ziek vetweefsel aanwezig, des te minder waarschijnlijk het is dat het vetweefsel zich tijdens de zwangerschap zal vermenigvuldigen. Na de zwangerschap of tijdens het geven van borstvoeding is liposuctie niet onmiddellijk mogelijk. Het kan ten vroegste een half jaar na de geboorte verricht worden.

 

Of lipoedeem aan vrouwelijk nageslacht doorgegeven wordt, is onvoldoende opgehelderd.
Of lipoedeem aan vrouwelijk nageslacht doorgegeven wordt, is onvoldoende opgehelderd.

Wat zijn uw ervaringen als lipoedeem-patiënte tijdens de zwangerschap?

Laat het ons weten.

Opmerking over privacy
Dit formulier wordt op vrijwillige basis ingevuld en is volledig anoniem.
Deze enquête is alleen voor marketingdoeleinden en niet voor het verzamelen van persoonlijke gegevens.

*Verplicht

 

 


Dit zou u ook kunnen interesseren: