Lip- of lymfoedeem?

Zo kunt u lipoedeem van lymfoedeem onderscheiden

 

Er zijn enkele symptomen op basis waarvan een lipoedeem goed van een lymfoedeem onderscheiden kan worden. Hier geven we u een beetje hulp bij het diagnosticeren van de twee klinische beelden. Deze informatie vervangt natuurlijk geen medisch onderzoek. Bij langdurig ongemak of pijn, dient u dringend een arts te raadplegen.

 

Lipoedeem

De term lipoedeem beschrijft een chronische- en daarnaast pijnlijke vetverdelingsstoornis, waarin weefselvochtstuwing (oedeem) plaatsvindt. De ziekte treft vooral de heupen en dijen, de rest van het lichaam heeft meestal normale verhoudingen. Daarom spreekt men bij deze aandoening ook van het "rijbroekfenomeen".

Oorzaken en gevolgen van lipoedeem

 

Lymfoedeem

Als er zich te veel vocht in het weefsel ophoopt, treedt een ongewenste zwelling (oedeem) op. Dit kan een teken van lymfoedeem zijn. Oorzaak kan bijvoorbeeld een ontsteking (als gevolg van een insectenbeet of een verstuiking) zijn, waardoor het lymfevaatstelsel tijdelijk overbelast wordt - dit wordt een acuut lymfoedeem genoemd. Als de ontsteking stopt, verdwijnt de zwelling van het weefsel weer.

Echter, als de zwelling langdurig is, is sprake van een chronische aandoening van het lymfevaatstelsel. De diagnose is dan een secundair lymfoedeem.

Oorzaken en gevolgen van lymfoedeem

 

Als het teken van Stemmer positief is, is lymfoedeem aanwezig
Als het teken van Stemmer positief is, is lymfoedeem aanwezig
Frau auf Sofa mit Lastofa Kompressionsstrümpfen von Ofa Bamberg

 

Hoe onderscheidt men beide aandoeningen?

Welke symptomen juist typisch zijn voor welke aandoening, vindt u in het onderstaande overzicht.

 

  Lipoedeem Lymfoedeem
Symmetrie De vetweefseltoename is symmetrisch (vb.: de omvang van beide benen is gelijk). De vetweefseltoename is asymmetrisch (vb.: slechts één been is gezwollen).
Drukpijn Druk op- en aanraking van de aangedane plekken is pijnlijk. De aangedane plekken zijn niet pijnlijk bij druk of aanraking.
Teken van Stemmer Teken van Stemmer is negatief: De huidplooien boven de ruggen van de afzonderlijke tenen of vingers kunnen opgetild worden. Teken van Stemmer is positief: De huidplooien boven de ruggen van de afzonderlijke tenen of vingers kunnen niet opgetild worden. 

Voet-/handrugoedeem

Voeten en handen zijn vrij van oedeem: het oedeem reikt tot aan de enkels of de polsen.  Ook de handen en voeten zijn aangedaan: de zwelling reikt tot aan de toppen van de tenen c.q. vingers. 
Duimentest De Duimentest is negatief: Drukt men met de duimen in het oedeem, dan blijft geen afdruk achter.  De Duimentest is positief: Drukt men met de duimen in het oedeem, dan blijft voor langere tijd een afdruk achter. 
Cellulitis Een golvende “sinaasappelhuid” (cellulitis) met aanvankelijk kleine- maar later grote dellen.  De huid is uitpuilend en gespannen als gevolg van oedeem. 
Hematoomneiging Men krijgt snel en vaak blauwe plekken (haematomen).  Blauwe plekken (haematomen) treden niet vaker dan normaal op.
Ontstekingen Er zijn zelden ontstekingen of huidirritaties.  De huid is vatbaar voor ontstekingen tot aan wondroos (erysipelas) toe. 

 

Mengvormen

Echter, oedemen kunnen ook in combinatie met andere vormen van oedeem voorkomen en zich daardoor anders presenteren dan de zuivere vorm van lip- of lymfoedeem. Veel patiënten die (te) laat zijn gediagnosticeerd lijden aan een mengvorm van lipoedeem en lymfoedeem; het lipolymfoedeem. Dit kan immers ontstaan wanneer lipoedeem te lang onbehandeld blijft, waardoor het lymfatisch transport langdurig belemmerd wordt.

Mengvorm lipolymfoedeem

 

Vroegtijdig herkennen en reageren

Bij oedeem is het belangrijk om zo snel mogelijk met therapie te starten. Daarom raden wij u aan om bij een verdenking op lip- of lymfoedeem een specialist te raadplegen! Bij een vroegtijdig begin van de therapie zijn goede behandelingsresultaten te bereiken!

Brochure downloaden

 

 


Dit zou u ook kunnen interesseren: