Veneuze aandoeningen

De groep van veneuze aandoeningen is een serieus te nemen volksziekte in Nederland

 

Prevalentie

De prevalentie van een ziekteverschijnsel of aandoening, is het voorkomen op een bepaald moment van het aantal gevallen per duizend of honderdduizend in een bepaalde populatie. Zo varieert de prevalentie van spataderen (varices) met de gehanteerde definitie. Bij een ruime definitie zou meer dan de helft van alle volwassenen in de westerse wereld enigerlei vorm van varices hebben! Slechts een deel van de mensen met varices bezoekt daarvoor de huisarts.

 

Incidentie

De incidentie van een ziekteverschijnsel of aandoening, is het aantal nieuwe gevallen van een ziekte per tijdseenheid, per aantal van de bevolking. Meestal wordt de incidentie per duizend personen per jaar opgegeven en soms per honderdduizend per jaar. Zo bedraagt de incidentie van varices, gebaseerd op aantallen patiënten die daarvoor de huisarts bezoeken, 3,3 tot 5,4 per 1.000 patiënten per jaar en neemt evenals de prevalentie toe met de leeftijd. De huisarts ziet ongeveer drie keer zoveel vrouwen als mannen met de klacht varices op het spreekuur. In 18% van de consulten wordt verwezen naar een specialist. Een grote groep mensen is dus aangedaan.

 

Vele vormen

Besenreiser(varices), varices, trombose of het zogenaamde open been (ulcus cruris varicosum): veneuze aandoeningen komen in vele- en soms zelfs levensbedreigende vormen voor. Maar er zijn ook veel manieren om ze te voorkomen, te verlichten en te genezen.

Hier vindt u nuttige informatie over veneuze aandoeningen, behandelmethoden en natuurlijk wat u kunt doen om te voorkomen dat u in de problemen komt.