Focus op de elleboog

Ondersteuning en zelfhulp bij epicondylitis

Niet alleen atleten, maar ook vaklieden, muzikanten en "toetsenbord-werkers" behoren tot de risicogroepen voor het ontstaan van een epicondylitis. Reden: zo ongeveer elke hand- en vingerbeweging komt via de spieren van de onderarm ook bij de elleboog aan.

 

Vijf feiten over de elleboog

 1. Het ellebooggewricht bestaat uit drie deelgewrichten tussen het bovenarmbot (humerus) en de twee onderarmpijpbeenderen; te weten de spaakpijp (radius) en de ellepijp (ulna).
 2. Deze zeer mobiele verbinding maakt het mogelijk dat we de onderarm kunnen buigen, strekken en ook verdraaien.
 3. Het ellebooggewricht ontleent zijn stabiliteit aan het omliggende gewrichtskapsel en de sterke gewrichtsbanden.
 4. Aan de achterkant van de elleboog zorgt een slijmbeurs (bursa) voor een betere drukverdeling en een vermindering van de wrijving.
 5. Bijna alle spieren die de pols en vingers buigen en strekken, vinden hun oorsprong in de elleboog.

Anatomie van de elleboog (aanzicht buitenkant rechterarm)


 

Hoe een epicondylitis ontstaat

Een tennisarm (epicondylitis lateralis humeri) of golfersarm (epicondylitis medialis humeri) loopt u niet alleen op het sportveld op. In de volksmond is er sprake van een tennis- of golfersarm als een zogenaamde epicondylitis in het spel is. Elke spier is door middel van pezen aan de botten bevestigd. Als het spierstelsel overmatig gespannen raakt, ontwikkelt zich teveel spanning op de peesoorsprong (dus de aanhechting van de pees op het bot). Dit leidt tot veranderingen in het peesweefsel, waarbij irritatie, ontstekingen of zelfs inscheuringen ontstaan. Triggers kunnen vrijwel alle vinger-, hand- en armbewegingen zijn, vooral optredend bij identieke repeterende bewegingen.

 

Hier vindt u meer gedetailleerde informatie over de individuele aandoeningen:

 

 

Preventie in het dagelijks leven

Wie pijn in de elleboog wil voorkomen, moet overmatige belasting van het ellebooggewricht vermijden. Als dit als gevolg van beroep of favoriete sport niet kan worden voorkomen, kunnen enkele eenvoudige maatregelen de belasting op de peesaanhechting verlichten en zo het ontstaan van pijn tegengaan.

 

 

 

 

 

 

Onze video toont verschillende eenvoudige oefeningen om u te helpen kracht op te bouwen en het ontstaan van een epicondylitis te voorkomen.

 

 

Eenvoudige maatregelen

Met eenvoudige maatregelen beschermt u uw elleboog tegen overbelasting:

 • Tijdig pauzeren: rust uit voordat u moe bent! Duurbelasting kan tot spierspanning/spierkramp leiden. Ook stress doet zijn deel. Creëer in het dagelijks leven rustpauzes en gebruik bijvoorbeeld ontspanningstechnieken.
 • Let op uw houding: zorg voor een goede lichaamshouding en train uw rompmusculatuur - vooral wanneer uw armen aan hoge belastingen blootgesteld worden.  Zoals bij een boom, moet de stam sterker zijn dan de takken!

Ontspanning van de spieren

Ergo- en fysiotherapeutische technieken helpen de spierspanning te verlichten. De aangedane spieren en hun peesaanhechtingen kunnen worden ontspannen door::

 • intapen
 • dwarse wrijving (ook bij ontstekingen)
 • triggerpoint behandeling
 • ultrasone therapie (ook bij ontstekingen)
 • shock wave therapie 
 • laserbehandeling
 • krachttraining om spierspanningen actief te verminderen
 • etc.

Ergonomisch werken

 • vermijd eenzijdige, monotone bewegingen
 • ondersteun de gestrekte handen tijdens het typen door een opgerolde handdoek of gelpad onder de onderarmen / polsen te plaatsen (vooral bij een tenniselleboog)
 • vermijd toetsenborden met zware toetsaanslagen (vooral bij een golferselleboog)
 • rechtop zitten met ellebogen, heupen en knieën ongeveer in 90 ° positie
 • onderarm ontspannen op de tafel / het werkblad leggen
 • verander van tijd tot tijd van werkplek (bijv. van zitten naar staan)
Ergonomischer Arbeitsplatz
Een ergonomisch correcte instelling van tafel, stoel en beeldscherm is cruciaal.

 

 

Bandages kunnen de spierspanning verminderen

Of ze nu profylactisch- of in acute situaties gedragen worden - de meeste hulpmiddelen ontlasten de elleboog door de trekrichting van de pees te veranderen. Voor dit doel oefenen siliconen pelottes gerichte druk op de peesaanhechting uit.

Een alternatief werkingsprincipe wordt geboden door de Dynamics Plus Epicondylitis Bandage, waarvan zijn therapeutische werkzaamheid tegen de oorzaken van de aandoening wetenschappelijk bewezen is.

Een gelpelotte met een groot oppervlak zorgt voor gerichte ontlasting van de peesaanhechtingen aan de elleboog. Voor dit doel ligt de Plus gelpelotte als een dempingslichaam op de onderarmspieren. Het absorbeert de door hand- en vingerbewegingen veroorzaakte schokken en trillingen. Hierdoor worden de elastische krachten op de elleboog verminderd, zodat de peesaanhechtingen aan de mediale epicondylus (golfers-elleboog) en de laterale epicondylus (tennis-elleboog) kunnen herstellen (regenereren).

 

 

Spiertrillingen veroorzaakt door hand- en vingerbewegingen worden aantoonbaar gedempt waardoor de elleboog ontlast wordt.

 

 


De volgende producten kunnen verlichting brengen: