Den, mmHg of kPa – hoe sterk is mijn kous?

Den & co: wat denier, kilopascal en millimeter-kwikdruk met onze kousen van doen hebben.

Net als bij damespanty’s of -kousen, worden onze fijne steunkousen zoals de Gilofa Style of de Gilofa Fine naar denier (den) ingedeeld. Voor medische compressiekousen zoals de Memory of de Lastofa geldt een andere maateenheid: de millimeter-kwikdruk (mmHg) of de kilopascal (kPa). We leggen uit wat deze twee eenheden betekenen en wat het verschil is.

 

Kwaliteitskeurmerk voor de hoogste eisen

Opdat ze door een arts voorgeschreven- en door de ziektekostenverzekeringen vergoed kunnen worden, moeten medische compressiekousen aan verschillende productstandaarden voldoen. Het RAL-kwaliteitskeurmerk 387/1 (voor beencompressie) en 387/2 (voor armcompressie) garanderen bijvoorbeeld de medische effectiviteit van de compressieprodukten. Om de keurmerken te kunnen voeren, zijn regelmatige kwaliteitscontroles noodzakelijk.

 

De RAL-keurmerken 387/1 en 387/2 garanderen de medische effectiviteit van medische compressiekousen
De RAL-keurmerken 387/1 en 387/2 garanderen de medische effectiviteit van medische compressiekousen

 

Medisch effectief dankzij gecontroleerde druk

Medische compressiekousen hebben een gecontroleerd drukverloop, die bij de enkel het sterkst is en van onder naar boven - richting het hart - afneemt. Dit drukverloop ondersteunt de veneuze terugvloed van het bloed evenals de lymfedrainage. Voor een medische effectiviteit moet het drukverloop van de compressiekousen aan bepaalde richtwaarden voldoen.

De compressiedruk, die van buitenaf op het lichaamsdeel werkt, wordt ofwel in kPA dan wel in mmHg gemeten. De maateenheid 'mmHg' betekent millimeter kwikdruk (voor kwik het symbool Hg, uit het Griekse hydrargyros) en wordt in de EU-landen en Zwitserland gebruikt voor het meten van de druk van lichaamsvloeistoffen zoals bijvoorbeeld de bloeddruk (tensie). Dit gaat terug op het gegeven dat druk vroeger gemeten werd met behulp van een kolom kwik. Vergelijkbaar met een thermometer of barometer, neemt de kwikkolom op een schaal in stappen van een millimeter toe naarmate de externe druk toeneemt. Bij medische compressie gaat het om de druk die de kousen van buitenaf op het lichaamsdeel uitoefenen.

Omdat de maateenheid mmHg niet in alle landen gebruikelijk is, wordt ook vaak de kPa gebruikt. De maateenheid 'kPa' staat voor kilopascal (= 1.000 Pascal; 1.000 N/m2) en beschrijft de kracht die op een oppervlak inwerkt. Ook de kPa wordt vaak als eenheid van druk gebruikt en meet bijvoorbeeld de bandenspanning van auto's.
 

De eenheid mmHg (millimeters kwik) wordt onder andere gebruikt om de bloeddruk te meten
De eenheid mmHg (millimeters kwik) wordt onder andere gebruikt om de bloeddruk te meten

 

Vier klassen voor de juiste druk

De compressieklasse (Ckl.) beschrijft de druk die een kous op het lichaamsdeel kan leveren. Daarbij worden compressiekousen in vier compressieklassen onderverdeeld, waarvan de compressiedruk precies vooraf bepaald is: van Ckl. I met lichte- tot en met compressieklasse IV met zeer sterke druk.

 

Compressieklasse Compressiesterkte Compressie in kPA Compressie in mmHg
I licht 2,4 tot 2,8 18 tot 21
II middel 3,1 tot 4,3 23 tot 32
III krachtig 4,5 tot 6,1 34 tot 46
IV zeer krachtig 6,5 en hoger 49 en hoger

 

 

Welke compressieklasse is de juiste?

In principe geldt: hoe ernstiger de aandoening, hoe hoger de voorgeschreven compressieklasse zou moeten zijn. Compressieklassen en diagnoses kunnen echter niet strikt worden gecorreleerd.

Hoe sterk de druk zou moeten zijn, is altijd afhankelijk van het klinische beeld én de persoonlijke situatie van de patiënt. Bij patiënten die bijvoorbeeld om fysieke redenen kousen van hogere compressieklassen niet aan kunnen trekken, kunnen – onder omstandigheden - met lagere compressieklassen betere resultaten behaald worden. Uiteindelijk is het altijd de arts die de aanvraag uitschrijft en de juiste compressieklasse kiest.

 

De eenheid den (denier) beschrijft de fijnheid van een garen
De eenheid den (denier) beschrijft de fijnheid van een garen

 

Lichte tot sterke ondersteuning ter preventie (profylaxe)

Hoewel de druk van medische compressiekousen in mmHg of kPa wordt gemeten, wordt er bij steunkousen van een andere maateenheid gebruik gemaakt: de fijnheid van een garen wordt in de textielindustrie in denier (den) gemeten.

De maateenheid 'denier' dateert uit de tijd van de Franse zijde-industrie, waar denier als de eenheid van gewicht (1 den = 1 gram per 9000 meter) werd gebruikt. In een panty van 70 denier weegt bijvoorbeeld een draad van 9.000 meter 70 gram. Vandaag de dag geldt: hoe lager de denier, hoe fijner en transparanter het breisel is en hoe hoger de denier, des te ondoorzichtiger de kous is.

Het den-getal geeft niet alleen informatie over de fijnheid, maar ook over de ondersteunende kracht van de kous. Ook de fijne steunkousen Gilofa Style en Gilofa Fine ondersteunen de venen tijdens het dragen. Kousen met 70 den bezitten een lichte, kousen met 140 een medium en kousen met 280 een sterke ondersteunende werking.

Steunkousen zijn er echter alleen ter preventie - ze zijn niet geschikt voor de behandeling van veneuze aandoeningen. Daarom kunnen ze niet door de arts voorgeschreven worden. Lees meer over het verschil tussen steunkousen en medische compressiekousen

 


Dit zou u ook kunnen interesseren: