Reuma

Wat is reuma?

 

Het Griekse woord ῥεῦμα [reuma] betekent ‘ziekteverwekkende vloeistof’. In deze betekenis gebruikten de oude Grieken het woord ‘reuma’ al voor wat wij nu nog steeds reuma noemen

‘Reuma’, in de betekenis waarin huisartsen en specialisten (reumatologen) het woord gebruiken, is de verzamelnaam voor aandoeningen waarbij het lichaam een afweerreactie (immuunreactie) geeft tegen normaal, eigen lichaamsweefsel, resulterend in ontstekingen.
Verreweg de belangrijkste vorm van 'reuma' is reumatoïde artritis: daarbij richt de immuunreactie zich tegen de gewrichten en/of de omliggende peesscheden en slijmbeurzen, die dus ontstoken raken. Ongeveer 420.000 mensen in Nederland hebben reumatoïde artritis. 

Reuma Nederland (voorheen het Reumafonds) houdt zich niet aan bovengenoemde betekenis van 'reuma' maar hanteert een andere betekenis, namelijk: reuma is een verzamelnaam voor meer dan 100 verschillende aandoeningen aan het steun- en bewegingsapparaat, de gewrichten, spieren en pezen, die niet door een ongeval zijn ontstaan. Bijna 2 miljoen Nederlanders hebben een vorm van reuma. Iedereen kan reuma krijgen, op elke leeftijd. Het wordt daarom ook wel een volksziekte genoemd.
Veel mensen denken dat alleen oude mensen reuma krijgen. Dat is niet zo: 61% van de mensen met reuma is jonger dan 65 jaar. Ook kinderen kunnen reuma krijgen.

 

De symptomen van reuma verergeren meestal bij koud weer.
De symptomen van reuma verergeren meestal bij koud weer.

Categorieën reuma

Reuma is onderverdeeld in drie categorieën:

  • ontstekingsreuma. Hieronder vallen aandoeningen waarbij ontstekingsreacties in het lichaam onder andere gewrichten beschadigen. In Nederland hebben ongeveer 420.000 mensen een vorm van ontstekingsreuma.
  • artrose. Hierbij verslechtert het kraakbeen in de gewrichten. Ongeveer 1,1 miljoen Nederlanders  hebben artrose in een of meerdere gewrichten.
  • wekedelenreuma (fibromyalgie). Hieronder vallen aandoeningen aan onder andere spieren, banden, pezen en het kapsel om gewrichten. Zo'n 240.000 Nederlanders hebben een vorm van wekedelenreuma.

Sommige mensen hebben meerdere vormen van reuma.
 

Wat zijn de klachten?

De meeste vormen van reuma veroorzaken pijn en stijfheid in gewrichten of spieren. Zwelling en roodheid van de gewrichten zijn kenmerkend naast de voor de hand liggende pijn. Daardoor is bewegen vaak moeilijk en dat kan beperkingen geven in het dagelijks leven. In extreme gevallen kan een volledig verlies van functie van het aangetaste lichaamsdeel optreden. Ook kan men moe of lusteloos worden van reuma. Reuma is grillig. Klachten kunnen een tijdje weg zijn en ineens weer de kop opsteken. Ook kunnen klachten in de loop van de dag erger of juist minder erg worden. 

 

Hoe herkent u reuma?

Ga naar uw huisarts als u last heeft van:
-    het dik en warm worden van gewrichten
-    langdurige pijn in spieren en/of gewrichten
-    pijn en stijfheid als u even heeft gezeten/gelegen en weer in beweging komt
 

Waardoor wordt reuma veroorzaakt?

Het is niet bekend waardoor mensen reuma krijgen. Omgevingsfactoren zoals roken en overgewicht spelen waarschijnlijk een rol. Het lijkt er ook op dat reuma erfelijk is: mensen bij wie reuma in de familie voorkomt hebben meer kans om door de ziekte getroffen te worden. Heeft iemand eenmaal een bepaalde vorm van reuma, dan is de kans echter niet groter dat die persoon ook een andere vorm van reuma krijgt.


Chronische aandoening

De meeste reumatische aandoeningen zijn chronisch. Men kan er dus niet van genezen. Zonder behandeling worden de klachten vaak erger. Met een goede behandeling kunnen de klachten verminderen en kan de aandoening tot rust komen. Wel zullen goede en slechte periodes elkaar blijven afwisselen.
 

 

ReumaNederland

Mensen met reuma, artsen, onderzoekers; politiek, zorg en bedrijfsleven – ReumaNederland (voorheen Reumafonds) brengt hen in beweging met één doel: een betere kwaliteit van leven met reuma. ReumaNederland verbindt mensen, financiert, geeft richting en vraagt aandacht. Zij doen dit zonder subsidie. Daarom zijn donateurs en vrijwilligers zo belangrijk.

ReumaNederland gaat voor de beste kennis en oplossingen. Met betrouwbare informatie, belangenbehartiging en financiering van baanbrekende initiatieven en wetenschappelijk onderzoek dat tot de wereldtop behoort. Zodat mensen met reuma nu beter en straks zonder belemmeringen kunnen meedoen in de samenleving.

 

Ga voor meer informatie naar de site van ReumaNederland

 

 


Het volgende product kan verlichting brengen: